میگما !!! یه وقت زشت نباشه با این سن و سال، بارون که میاد، ما هیچ خاطره اى تو ذهنمون زنده نمیشه!
574
میگم که هوا اینقد دو نفرس یه وقت زشت نباشه من تنهایی میرم بیرون!؟
575
میگما یه وخ زشت نباشه کلیپس پسرونه نیونده به بازار..؟؟ :‏|‏
576
میگم یه وقت زشت نباشه
دیروز با مامانم دعوا کردم ، امروز آلبوم بیرون ندادم ؟
577
میگما یه وقت زشت نباشه کسی که نفسته بزاره بره پشته سرشم نگه نکنه؟
578
میگم ی موقه زشت نباشه من این مطلباتونو بخونم تعجب کنم
579
میگم یک وقت زشت نباشه که ما زشت نشدیم …
580