میگم یه وقت زشت نباشه
ما یه عکس با آیفون ، رو به رو آینه نداریم ؟
561
یه وقت زشت نباشه
ما به عنوان یه پسر ، ابرو بر نداشتیم !
562
.
میگما !!
یه وقت زشت نباشه با این سن و سال،
بارون که میاد، ما هیچ خاطره اى تو ذهنمون زنده نمیشه!
563
زشت نباشه من تا حالا کلیپس به سرم نزدم
564
میگم ها زشت نباشه برف اومده ما تو برفا عکس ننداختیم:-/
565
میگما……یه وقت زشت نباشه پسرا ساپورت نمیپوشن…
مسوولان کاش رسیدگی کنن
566
میگم یه وقت زشت نباشه
ما مطلب بزاریم شما لایک نکنید؟
567