غضنفر با ماشین می زنه به یه دختره می گه : بی خیال او یک فرشته بود
980
غضنفر کیس کامپیوترش رو می بره تعمیر مرد می گه چه مشکلی داره؟ ترکه می گه: والا نمی دونم چند روزه جا لیوانیش بیرون نمی یاد
981
غضنفر زنگ می زنه 110 می گه آقا صدی ده.طرف می گه بله بفرمایید .ترکه می گه بی انصاف تو بازار صدی پنج نزول می دن
982
غضنفر وایستاده بوده تو صف اتوبوس، میبینه نفر کناریش یک کتاب کلفت دستشه، روش نوشته فلسفه و منطق. ازش میپرسه: ببخشید قربان، این یعنی چی؟ فلسفه و منطق دیگه چیه؟! یارو میگه: ببین، مثلا شما تو خونتون آکواریوم دارین؟ غضنفر میگه: آره. یارو میگه: خوب تو آب این ماهی رو عوض میکنی؟ بهش غذا میدی؟ غضنفر میگه: خوب آره. میگه: چرا؟ میگه: آخه اگه بهش غذا ندم که میمیره. یارو میگه: آفرین! پس فلسفه تو از غذا دادن به ماهی اینه که زنده بمونه.غضنفر میگه: عجب! ‌خوب حالا منطق چیه؟‌یارو میگه: ببین شما اگه خواهرت یک شب دیر بیاد خونه،‌چی فکر میکنی؟غضنفر میگه: خوب فکر میکنم کار داشته، دیر اومده. میگه: خوب حالا اگه شب دوم باز دیر بیاد چی؟ میگه: خوب فکر میکنم رفته خونه اون یکی خواهرم. میگه: حالا اگه شب بعد هم دیر بیاد چی؟ میگه: ‌خوب بهش شک میکنم. یارو میگه: هان! یعنی از لحاظ منطقی شک میکنی که چون خواهرت هر شب دیر میاد، لابد کار بد میکنه. غضنفر میگه:‌آهـان، پس فلسفه و منطق اینه! بعد از یک مدتغضنفر میره یه کتاب فلسفه و منطق میخره، رفیقش میبیندش، ازش می پرسه: اصغر! این فلسفه و منطق یعنی چی؟ میگه: ببین شما تو خونتون آکواریوم دارین ؟ رفیقش میگه: آره. ترکه میگه: هان! پس خواهرت      جنده ست!!!
983
غضنفر با دوست‌دخترش رفته بوده پارک. همینطور که دست همو گرفته بودن و راه میرفتن، دختره حالی به حالی میشه، یک چشمک بهغضنفر میزنه، میگه: قاسم جون، بریم اون پشت مشتا ازون کار بدا بکنیم؟! ترکه میگه: آی گفتی عزیزم... اتفاقاً منم بدجور شاش دارم
984
غضنفر میره سینما فیلم تایتانیک ر ا می بینه ازش می پرسن فیلم چطور بود؟ میگه?: ما نفهمیدیم تایتانیک دختره بود یا پسره
985
غضنفر یه زن ... را بلند می کنه. در همین موقع کمیته از راه می رسه واز ترکه می پرسه: این خانم با شما چه نسبتی دارند؟ غضنفر با قیافه حق به جانبی می گه: هیچی دوستیم.کمیته ای به او می گه : بپر بالا. آبجی شمام برو بالا. ترکه می گه : ایشون آبجیته؟.جنده است ها !!!
986