قُل لَن یُصیبَنا إِلاَّماکَتَبَ اللَّهُ لَناهُوَمَولاناوعَلَى اللَّهِ فَلیَتَوَکَّلِ المُؤمِنون(توبه/51)

بگو:هیچ حادثه‏اى براى مارخ نمیدهد،مگرآنچه خداوندبراى مانوشته است اوسرپرست ماست ومؤمنان بایدتنهابرخداتوکّل کنند
تفسیرمجمع البیان:این آیه دستورى است ازجانب خداى متعال براى مردمان باایمان برای آنکه برخداتوکل کنندوبه تقدیرات راضى باشند
2252
شیطان به رسول خدا (ص)گفت:طاقت دیدن وتحمل ۶خصلت پیروانت راندارم.
۱.وقتی به هم میرسند،سلام میکنند.
۲.باهم دست میدهند.
۳.برای هرکاری انشااله میگویند.
۴.استغفارمیکنند.
۵.ابتدای هرکاری بسم الله میگویند.
۶.تانام حضرت محمد(ص)رامیشنوند صلوات میفرستند.
2253
حضرت علی علیه السلام:
بدان که هر عملی از تو تابع نماز توست، پس، کسی که نماز را تباه سازد، قطعا دیگر عبادات را بیشتر تباه می سازد.
2254
حضرت رسول اکرم (ص):
آگاه باشید،نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای افراد شایسته رحمت گوارا کرده است.
2255
پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند و تمام وجودت لرزید چه لرزشی،
گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی .
2256
امام صادق(ع):
سیزده زن در رکاب امام مهدی(عج) حضور خواهند داشت... زخمیان را درمان و از بیماران پرستاری میکنند.
2257
امیر المومنین امام علی(ع):گناهی که اندوهگینت سازد بهتر است از کار نیکی که به خودپسندیت وادارد.
2258