گاه آن آمد که با مردان سوی میدان شویم
یک ره از ایوان برون آییم و بر کیوان شویم
راه بگذاریم و قصد حضرت عالی کنیم
خانه‌پردازیم و سوی خانه‌ی یزدان شویم
حجتان قبول خداوند انشاءالله
749
مکّه ، کنعانِ اهل ایمان است و کعبه، یوسفِ این دیار
آنچه بر ماست حضور در این مهمانسرا
و آنچه بر خداست پذیرایی از میهمان و
بخشیدن سعادت دنیا و آخرت
انشاءالله زیارت شما مورد قبول واقع شود
750
وقتی احساس غربت می کنید ، یادتان باشد خدا همین نزدیکی است
بازگشت شما را از سرزمین صفا و مروه ، سرزمین وحی ، خیر مقدم عرض می کنم
زیارتتان قبول انشاءالله
751
کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش کشیده
و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مَسعی برسند
انشاءالله توفیق دوباره شامل حال شما شود
زیارت شما قبول
752
طواف کعبه ، نماز مدینه و اشک بقیع گوارای وجودتان باد
مقدمتان گلباران ، زیارت قبول . .
753
هم خطی خاکیان با افلاکیان
هم شکلی فرشیان با عرشیان
طواف شما بزرگوار به دور کعبه در مقابل فرشتگان
و حقیقتا هماهنگی با عالم بالا مورد قبول درگاه خداوند متعال
زیارت قبول
754
وقتی احساس غربت می کنید
یادتان باشد خدا همین نزدیکی است
755