خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش ، دوستان مرا از یاد نبرند.
735
چه دعایی کنمت بهتر از این :
خنده ات از ته دل
گریه ات از سر شوق
و دلت کلبه ای از مهر و صفا
قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا
736
خدایا دین مارو دراین عصر فتنه ها و شبهه ها حفظ کن
737
دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی
دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .
738
از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد
نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .
739
تبسم شیرین عشق ، گوشه ای از نگاه خداست. تنها به نگاه او می سپارمت .
740
آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است
یاد آر که محتاج دعایت هستم
741