پروردگارا
آرامش را همچون دانه های برف، آرام و بیصدا به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند بباران
700
دعا می کنم که هیچگاه چشم های زیبای تو را در انحصار قطره های اشک نبینم
دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم
دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد
من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند
برای شاپرک های باغچه خانه ات دعا می کنم که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند
701
دعایت می کنم هر شب به عطر میخک و مریم/الهی در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم
702
زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شاد.
امیدوارم زندگی ات نوای شاد بنوازد
703
بر لبی خاموش صدایت می کنم گرچه دوری از برم از صمیم قلب دعایت می کنم
704
این دست های خالی و ساده دخیلتان
ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید
705
می کشی آه و در چشم هایت
می رمند آهوان دسته دسته
در گلویت ترک می خورد بغض
التماس دعا ! دل شکسته
706