پروردگارا
آرامش را همچون دانه های برف، آرام و بیصدا به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند بباران
693
دعا می کنم که هیچگاه چشم های زیبای تو را در انحصار قطره های اشک نبینم
دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم
دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد
من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند
برای شاپرک های باغچه خانه ات دعا می کنم که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند
694
دعایت می کنم هر شب به عطر میخک و مریم/الهی در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم
695
زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازد و گاهی نوای شاد.
امیدوارم زندگی ات نوای شاد بنوازد
696
بر لبی خاموش صدایت می کنم گرچه دوری از برم از صمیم قلب دعایت می کنم
697
فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسان ها کافیست
این نگاه را برایت آرزو می کنم
698
امروز برایت اینگونه دعا کردم! خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش! اخلاص در کردارش! روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگیش
آمین
699