به سلامتی اون مریض هایی که از همه چیز دل بریدن و در انتظار یک دعا و یک آمین من و تو هستن!
686
عجبا که ما هنگام دعا آرزوی تغییر همه چیز داریم جز اخلاق وخوی خود را
687
دعا
لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکلی داشتی از آن استفاده کنی... بلکه فرمان است که مسیر را به راه درست هدایت کند
688
دلم کما میخواهد از آنهایی که دکتر میگوید: متأسفم
فقط براش دعا کنید
689
سخته واسه خوشبخت شدن کسی دعا کنی!
که یه روز واسه خوشبخت کردنت قسم میخورد
690
فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسان ها کافیست
این نگاه را برایت آرزو می کنم
691
امروز برایت اینگونه دعا کردم! خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!
پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش! اخلاص در کردارش! روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگیش
آمین
692