واسم دعا کنید
یه بیماریه خیلی نادر دارم!
هر کیو میبینم فکر میکنم "آدمه"
679
یاد ما گر گذری کرد ز ایوان دلت
به دعایی ز دل پاک
تو مهمانش کن عزیز
من به یادت هستم
چه به هنگام دعا، چه به هنگام نشستن به لب پنجره خاطره ها
680
وقتی شما برای دیگران دعا می کنید خدا می شنود و آنها را اجابت می کند
بعضی وقت ها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است
681
نماز صبح برخیزم/دو دستم بر دعا باشد
عزیزم هر کجا باشد/نگهدارش خدا باشد
682
مادرم بانوی احساس/پرم از حس قشنگت
من را دعا کن/سر سجاده عشقت
خاک پای مادر
روزی جاده ای می شود به سمت بهشت
683
در دعا کردن مانند کودکان باش که شب آسوده میخوابد! زیرا صبح پدرش خواسته اش را اجابت میکند

684
پدرم می گوید: کتاب
مادرم می گوید: دعا
و من خوب می دانم که زیباترین تعریف خدا را فقط می توان از زبان گل ها شنید
685