زمزمه یک مادر با خدا در خانه سالمندان!
خدایا ای کاش زمانی که فهمیدم بچه ام در راه است، بجای نه ماه دعا برای سالم بودنش فقط یک بار دعا می کردم که فقط یکبار دلتنگم شود!
672
شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند، عشق بورز به آنها که دلت را شکستند، دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند، بهار شو و بخند که خدا هنوز اون بالا با ماست!
673
دعا کردن به مرد تنبل: خدایا خودت میدونی چمه
674
اکثر آشفتگی انسان ها به خاطر دعاهای بی تأثیر است
دعا یعنی از خداوند راهنمایی بگیریم، نه اینکه او را راهنمایی کنیم که چه کار بکند!
675
خدایا
به آنچه که دادی تشکر!
به آنچه که ندادی تفکر!
به آنچه که گرفتی تذکر!
که:
داده ات نعمت!
نداده ات حکمت و گرفته ات عبرت است
یارب
آنچه خیر است در تقدیر ما کن و آنچه شر است از من و دوستانم جدا کن
676
شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تو را با لهجه گل های نیلوفر صدا کردم!
تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم!
677
آموخته ام که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
آموخته ام که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت!
آموخته ام که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم

678