خوشبختی نگاه خداست دعا میکنم که هرگز خداوند چشم ازتون بر نداره
665
چه سخت است ماندن!
وقتی همه برای رفتنت دعا می کنند!
666
تعیین تکلیف می کنیم برای خدا اسمش را گذاشته ایم دعا
این را از غر زدن ها و گله های پس کو اجابت فهمیده ام
667
بدانیم وقتی خدا اجازه دعا کردن به ما می دهد پس اجابت آنرا به عهده می گیرد!
668
خدای من بهشتی دارد، نزدیک، زیبا، بزرگ و به گمانم دوزخی دارد، کوچک، بعید و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را گاهی به بهانه یک دعا
669
گاهی گمان نمی کنی ولی می شود، گاهی نمی شود، نمی شود که نمی شود؛ گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛ گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود!
670
بیاید همگی باهم برای اون پسری که با وانت برای دخترا بوق میزنه دعا کنیم
671