اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست
بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست
دلم به خلوت تابوت رفت دلِ تنگم
ولی برای دل من مزار هم خوبست
342
بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی است که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد
343
.دیگر نمی نویسمت …!
هرکس ..
به چشمــهایم نگاه کند !
تو را خواهد خواند…
344
می نویسم از تو ای زیبای من ، می سرایم از تو ای رویای من
ای نگاهت سبزتر از سبزه زار، می نویسم بی قرارم بی قرار
345
پاهایم ورم کرده اند،بس که به دنبال تو وجب به

وجب این خاک راگشته ام… پس کجایی؟ من

ایوب نیستم!
346
چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ

وقت فکر آمدن نیست . . .
347
دلتنگ مباش ، من قلبم را سایه بان دلت کردم و

چشمانم را در انتظار دیدنت . . 
348