زن باس خوشگل باشه و آشپزیش خوب باشه
اخلاقش با کتک درست میشه :دی
106
زن باس از خونه باباش که میاد از مچ تا کتف النگو داشته باشه
تا مردش هی بفروشه بزنه به یه زخمی
107
زﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎﺵ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺗﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺸﻮﺭﻩ ﺑﻌﺪﺵ ﺁﺏ ﺗﺸﺘﻮ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﮕﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺁﻗﺎﻣﻮﻭﻭﻭﻥ…
108
زن نباس وقتی جورابای آقاشو میشوره نق بزنه!
109
زن نباس تو فیسبوک عکس پسرای دیگه رو لایک کنه باس عکس آقاشو لایک کنه و تو کامنتا قربون صدقش بره تا بقیه دخترام حساب کار دستشون بیات!
110
زن باس آقاشو طوری نیگاه کنه که انگار آدم قحطی اومده!
111
زن باس عاشق آلوچه و لواشک باشه!
112