غضنفر بچش رو روز بعد از عید فطر به دنیا میاره،اسمش رو مبذاره پس فطرت!!
672
نگاه منطقی یک فامیل های غضنفر به زندگی : تا حالا فکر کردی اگه توماس ادیسون(مخترع الکتریسیته) نبود..مجبور بودیم تو تاریکی تلویزیون نگاه کنیم!
673
دوست دختر یه پسر غضنفر بهش میگه عزیزم خیلی باید خرجم کنی تا زنت بشم. یارو از فرداش شروع میکنه به خر جمع کردن!!!
674
غضنفر میخواسته بچش رو نصیحت کنه! میگه: چند سالته؟
بچش میگه: 16 سال !
غضنفر میگه : خاک بر سرت الان هم سن سالات 30 سالشونه!
675
سقوط هواپیما
یک بار یک عربه و یک اصفهونیه و یک آمریکاییه سوار هواپیما بودن بعد یک موتور هواپیما خراب میشه خلبان میگه :
هرچی دارین بریزین پایین اصفهونیه یک نوار میندازه پایین عربه یک رادیو میندازه پایین آمریکاییه یک بمب مبندازه پایین (ظاهرا شرایط جنگی بوده) 
بعد  از هواپیما پیاده میشن و راه میفتن که برن کوچه اول یکی داره گریه میکنه میگن چی شده میگه نوار خورده توی سرم
بعد توی کوچه دوم میبینن یکی داره بیهوش شده و دارن بالای سرش گریه میکنن میپرسن چی شده میگن رادیو خورده توی سرش
کوچه سوم میبینن یکی داره میخنده میپرسن چی شده میگه من توی دستشویی بودم گوزیدم خونه همسایه منفجر شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
676
خواب غضنفر
غضنفر خواب میبینه بزرگترین نان بربری جهان را خورده صبح که پا میشه میبینه پتوش نیست!!!!!(پتوش را خورده است)
677
غضنفر میره توی جمعی یهو میگوزه!!!
بعد واسه اینکه ضاییع نشه میگه اس ام اس اومد!!!!!!!!
678