به غضنفر میگن میدونی فرق خر و گاو در رد شدن از خیابون چیه؟
غضنفر یکم فکر میکنه میگه :گاو سرش رو آروم می اندازه پایین و رد میشه ولی خر مثل گاو کله اش رو می اندازه پایین و رد میشه.
665
به غضنفر میگن: دوست داری بابات بمیره ارثش به تو برسه؟
میگه: نه، دوست دارم بکشنش تا دیه هم بگیرم!
666
غضنفر نفس نفس زنان از دستشویی میاد بیرون، ازش می‌پرسند: مگه کوه کندی؟
میگه: نه کوه ساختم!
667
یه روز از غضنفر میپرسن گرسنگی سخته یا عشق؟....میگه تو خیابون دسشوییت نگرفته تا هر دوشونو

یادت بره ....!
668
غضنفر داشته با رفیقش رو بوسی میکرده، رفیقش بهش میگه،‌غضنفر چرا گردنت بو میده؟! غضنفر میگه:‌آخه چند روزه هر کی میگوزه میندازه گردن ما!!
669
غضنفر میره رستوران، گارسون میخواد بزارتش سر کار میگه: غذای امروز «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با «لیمو» است! غضنفر میگه : «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با چی؟!!!
670
یه روز یه غضنفر میره خواستگاری . وقتی دختره چای میاره غضنفر میبینه که دختره سیبیل داره بلند میزنه زیر خنده. دختره هم ناراحت میشه و گریه میکنه. غضنفر هم واسه اینکه دلداریش بده میگه : پاشو! پاشو! مرد که گریه نمیکنه!
671