حیف نون میمیره شب اول قبر 62 تا فرشته میان بالا سرش میدونی چرا؟ دوتا از فرشته ها سوال میکردن 60 تای دیگه حالیش میکردن
687
یه روز یه نفر جک ماشینشو میبینه؛فک میکنه جوکه تا شب میخنده!!
688
مشترک گرامی دسترسی به این جوک امکان پذیر نمی باشد.
689
حیف نون :
گالیله غلط کرد گفت زمین می‌چرخه
اگه می‌چرخه پس چرا خنک نمیشه ؟
690
یارو میره دکتر ،دکتر بهش میگه برات دارو نوشتم روزی یک قاشق
بخور .ماه بعد میره همون دکتر دکتر میگه چرا توشیکمت اینقدر قاشق هست میگه دفعه ی پیش اومدم گفته بودید یک قاشق
بخورم.
691
به یارو میگن چرا زنتو باچاقو کشتی میگه والا وضع مالیمون خوب نبود که تفنگ بخرم
692
می دونی سر دره مطب جراحی پلاستیک چی نوشته؟لولو تحویل میگیریم هلو تحویل میدیم
693