سوم خرداد یادآور دلاورمردی های رزمندگان اسلام در فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان مبارک باد
106
خرم آن شهر که در کشور دل جادارد

کوچه ای پر زگل لاله حمرا دارد
107
با این که هزار بار ویران شده ای

در خاطر ما هنوز خرمشهری
108
شهیدم!… محمد!… برادر!… منم

که در شهر خونین قدم می زنم
109
عشق جوشیدوخرمشهر

راکد وخموش وخسته نشد

نخل هایش اگرچه خون می خورد

ریشه هایش به غم بسته نشد
110
حسین اسرافیلی:

باز خونین شهر ما، خرم شود

باز هر گلدسته ای پرچم شود
111
محمود اکرامی:

شهری که می گویند شهر خورشید باشد، همین جاست

شهری که یوسف در آن جا ترس از برادر ندارد
112