شهید بهشتی: بسیجیان مرغان آغشته به عشقی هستند؛ که جایشان در این دنیا نیست.

هفته بسیج بر بسیجیان راستین مبارک باد.

232
بسیجی عاشق روی حسین است / بسیجی راهی کوی حسین است

به محراب شهادت گر ببینی / بسیجی مظهر خوی حسین است

هفته بسیج بر شما مبارک
233
بسیج بهترین مدافع اسلام است. امام خامنه ای

هفته بسیج گرامی باد.
234
بسیج لشکر مخلص خداست.   بسیجی روزت مبارک باد

235
بسیج , پرچمدار ولایت, نشانه ایمان, ای لشکر مخلص خدا روزتان مبارک باد
236
بسیج شجرة طیبّه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین و حدیث عشق می‌دهد.

امام خمینی (ره)
237
در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجیم.

امام خمینی (ره)
238