هفته نیروی انتظامی را بر شجاع دلان سبز رنگ تبریک می گوییم .
50
نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده

روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .
51
هفته نیروی انتظامی را به نگهبانان خستگی ناپذیر شهر ها تبریک می گوییم .
52
هفته نیروی انتظامی بر حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت مبارک باد
53
هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک
54
هفته نیروی انتظامی بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی است، اندیشه ناب خود را باعشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد
55
هفته نیروی انتظامی را بر شجاع دلان سبز رنگ تبریک می گوییم .
56