نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده
روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .
36
عشق و عقل در نیروی هوایی با هم اند اما مانع یکدیگر نیستند
درود بر عاشقان با عقل و فهم نیروی هوایی .
37
دلهایتان آبیست ای دلاوران نیروی دریایی
همیشه هستید پیروز دلاوران نیروی دریایی .
38
واقعا نظمی که نیروی هوایی در مراسم دیدار با رهبر داشتن مثال زدنی بود و باز روز نیروی هوایی مبارک .
39
روز نیروی هوایی بر کلیه پرسنل--خلبانان--زحمتکشان همیشه بیدار پدافند--متخصصان فنی و همگی خانوارده های آنان مبارک 
40
روز ارتش بر همه قوای ۴ گانه ارتش تبریک می گوییم .
41
دریا دلان نیروی دریایی امید آنکه همیشه دریایی بمانید و از هیچ چیز نهراسید .
42