کاربران پیامکی با ما باشید...

برای ارسال پیامک های خود و درج در سایت بانک پیامک ، لطفا به لینک زیر بروید.

(( بخش ارسال پیامک ))

بینه ره بینه ره له م عه تر و شله ره
له ریحانی زولفت بوم یان هه لبژره
معنی:
روانه اش کن برام از عطر و بویت

از بوی ریحانه موهایت برام گلچین درست کن و بفرست

.

اس ام اس کردی 

209
نه ت بینم روژه مه لم ویرانه
شه قام که زو مات گه لا ریزانه
نه ت بی ینم گه ر روژه نه تبینم
بی زارم مه رگی خوم ئه بینم کووا ژینم
معنی:
اگر یه روز نبینمت خونه ام ویرانه
خیابون ها اندوهگین برگهای درختان میریزن
اگه یه روز نبینمت از همه چی بیزارم 

زندگی برام معنی نداره مرگ رو میبینم

.

مطالب جدید و زیبا 

210
ئه لقه یک مه که په نجه ت گه ر بو په نجه ت نه بی
چونکه دلنیا به روژک لیت ئه که وی وون ئه بی

معنی:

انگشتری که اندازه انگشتت نیست تو انگشتت نکن

چون مطمئن باش یه روز ازت میوفته و گم میشه

.

اس ام اس های عاشقانه 

211
ادامه مطلب "پیامک کردی 30"
تو ئه ی هاورئ ..
له گه ل که سئک نه به که له بیکه سی خویدا توی خوش ئه ویت
معنی:
تو ای دوست من

با کسی نباش که تورو فقط برای بی کسی اش و تنهاییش دوست دارد!

.

اس ام اس های کردی 

202
هَر چَن لهَ دوٍریٍت قامَتم چَمیاس های دَ خیاِلِم تا دُنیا ،دُنیاس...

با اینکه از درد دوریت پشتم خم شده ولی باز هم تا همیشه تو خیلم هستی.....

.

پیامک های خنده دار 

203
هه ر باخی وهک توی تیا بیت هه رگیز ءه و با خه خه زانی نابیت

اگر هر باغ گلی مثل تو داشته باشه هرگز دچار خزان نمیشود

.

پیامک های کردی جدید 

204
ادامه مطلب "پیامک کردی 29"
بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة
ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة
معنی :
بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد

چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان

.

اس ام اس های کردی 

195
ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم
بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو
معنی :
چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم

بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

.

پیامک های جدید و زیبا 

196
ئه گه ر دووریت رؤحم نه بات...
دلنیام زؤر زو پیرم ئه کات...
بؤچی هینده دوور ئه بی لیم؟
ئاخرهیچ که س ریت پیئه دات...
تو ئه وه نده پیی بلیی شیت
ئه ویش به گیان ناوت ببات؟

ترجمه:اگر دوریت جانم رانگیرد میدانم بسیار زود پیرم میکند،چرا انقد ازمن دوری میکنی؟ ایا کسی میگذارد به او بگویی دیوانه، اونیز نام تورا با جانم صدا کند؟

.

اس ام اس های کردی جدید 

197
ادامه مطلب "پیامک کردی 28"
وه ره وه با به جووت برؤین،
وه ره وه با سه رکه ینه وه،
به باوشی باخچه کاندا،
ئه وباخانه ی گه لای داریان، وه ک رازه کانی دلی من،
چر وپرن،ناژمیرن وته واو نابن.
ترجمه:بیا با هم برویم.بیا با برسیم به آغوش باخچه ها.آن باخچه هایی که برگ درختانش،مث رازهای دل من،پر وبسیار است.شمرده نمیشود وتمام نمیشود

.

پیامک های کردی 

188
که جیت هیشتم:‏"ده م و چاوم کانی یه کی،
ساف و روون بوو،
که توره بوونت هه لیکرد،
بووی به گرداو، لیلت کردم.‏"‏

ترجمه:وقتی تنهایم گذاشتی: سیماو چشمانم،روان وروشن بود،که قهرت آغاز گشت،شدی گرداب وتاریک وکدرم کردی.

.

منتخب اس ام اس های زیبا 

189
هر دلی درد میکنه خوئه دراریش/ گله گلش بکنی ری تش وراریش!
معنیــــــــــ:

هردلی که عاشق است و دلتنگ است خوب است از سینه بیرونش بیاوری و تکه تکه اش کنی و توی آتش بندازیش.

.

اس ام اس های جدید و خنده دار 

190
ادامه مطلب "پیامک کردی 27"
زستان بی،تؤ،
وه کوو زوپای ژووره کانمان،
هه ر سووتاوی.
هاوین بی،تؤ،
وه کوو بیابانی خوارو،
پرووکاوی.

ترجمه:زمستان باشد،تو،مثل بخاری منزلمان میسوزی.تابستان باشد،تو، مثل بیابان خسته ای.

.

اس ام اس های خنده دار 

181
ماندووم...ماندووم ئه زانی چؤن؟
ماندووم وه ک هه ناسه ی سواری ئه وچلانه ی
که "با‏"له که ناری چه مدا،
سه ریان ئه کا به ناو ئاودا و،
ده ریان دینی و،دیسانه،ئه یانکاته وه به ئاودا!‏
ترجمه:خسته ام...خسته میدانی چطور؟ خسته چون نفس آن شاخه ای که "باد‏"درکناررود سرشان رازیرآب میکند وبیرون می آورد وباز درآب میکند!‏ماندووم...ماندووم ئه زانی چؤن؟
ماندووم وه ک هه ناسه ی سواری ئه وچلانه ی
که "با‏"له که ناری چه مدا،
سه ریان ئه کا به ناو ئاودا و،
ده ریان دینی و،دیسانه،ئه یانکاته وه به ئاودا!‏

ترجمه:خسته ام...خسته میدانی چطور؟ خسته چون نفس آن شاخه ای که "باد‏"درکناررود سرشان رازیرآب میکند وبیرون می آورد وباز درآب میکند!‏

مطالب زیبای کردی 

182
ئه‌و ده‌مـه‌ی کـه‌ تیـرن بـه‌ ده‌نـگی بـه‌رز قـاقـا مـه‌کـه‌ن،
کــه‌سانیـک هـه‌ن لـه‌ بـرسا تــوانــای گــریـانـیان نــیه‌..!
ترجمه:
اون شکم های که سیرن با صدای بلند قهقه نزنید

کسایی هستند که از گرسنگی نای گریه ندارن!!

.

جوک های خنده دار 

183
ادامه مطلب "پیامک کردی 26"
ئه ی هاوری،
ئه م کومه له مان زوو تیرکه،
په له مانه،راییمان که،
ئه ی هاوری ی ریش ئارداوی،
ری ی کی دوورمان له به ره،
کاممان دیته وه بؤئیره؟!‏

ترجمه:ای همسفر،این جمع رازود سیرکن،عجله داریم،رهسپارمان کن،ای همسفر ریش آردی شده،راهی دور درپیش داریم.کداممان برمیگردیم به اینجا؟!‏

.

اس ام اس های کردی زیبا 

175

 

ئه ی نانوای ئه و مه لبه نده،

ئه ی هاوری ی پیش هه موومان له خه و هه ستاو!‏

بابی نانی،زیاتربرژاو،

بابی نانی،ده س سوتینه ر،جارجارپشکؤ پیوه نوساو...

ترجمه:ای نانوای این مسیر،ای همراه قبل ازهمه بیدار،نانی بده بیشترپخته،نانی بده داغ،نانی بده چرت برآن نوشته شده...

.

پیامک های ترکی 

176
ئه ی فریشته ی ده نگی سپی،
له سه ر بالی ئاوریشمی،ن
له سه ربالی هه ناسه که ت،
هه لم ئه گری؟

ترجمه:ای فرشته سفید،بربال ابریشمینت،بربال نفست،میبریم؟

.

منتخب مطالب جدید و زیبا 

177
ادامه مطلب "پیامک کردی 25"
به دلدارانی شه م بلین،
حه ریقی وا به ربوته دلم،
هه ر که ئه دویم
ئه بی به وه رزی ژیله مو پشکو بارین

ترجمه: به دلداران شمع بگوید آتشی در دلم افتاده، چون خاکستر زمین شخم زده بعد از باران

.

اس ام اس های خنده دار 

168
به گولزاری ئیرم قوربان ده پرسی گه ر له ئه حوالم.
نه خؤش و سه رخؤش و مه ست وخؤماری چاوه که ی کالم.
ترجمه:
به گلزار ارم قربان اگربپرسی حالمو،ناخوش وسرخوش ومست وخمار چشم توام...

 .

پیامک های کردی 

169
په ریشانم،بلاوم،تیک شکاوم،خاو وشیواوم.
ده لیی شاماری زولفی تؤم له دوی تؤ شیت وعه بدالم.
ترجمه:

پریشانم،پخش وپلاشم،شکسته ام،بی حص وحالم.انگار شاه مار زلف توام که به دنبال تو دیوانه ام.

.

اس ام اس های کردی  

170
ادامه مطلب "پیامک کردی 24"
خوشم ده وی له ناخوا
به لام دورین به داخه وا
هه ستی ناسکت سوزی دلانه
شاره که ی بانه به تووه جووانه
ترجمه استاتوس کُردی:
دوستت دارم با حس درونی دلم
اما متاسفانه فاصله داریم و ازت دورم
حس نزدیکیت آوای دلهاست ( روشنی دلهاست)

شهر بانه با وجود, و داشتن تو زیباست.

.

پیامک های جدید و زیبا 

161
له ته کتا م وبی ده نگ ئه رؤین
له نیوانی هه ردوکماندا
ته نها په نجه ی تیک ئالاوی
ده ستمان ئه دوین.
ترجمه:باتوام وبی صدا میرویم بینمان تنها پنجه های بهم گره خورده باهمند.

.

اس ام اس های کردی 

162
به دلدارانی شه م بلین
با ده س به نه په لی شه م و
له ناو دلما ده ری بینن
ده ری بینن
بابسوتیم ئه و نه سوتی!‏

ترجمه:به دلداران شمع بگوید همت کنند وشمع را از دلم بیرون بیاورند.بیرون بیاورند بگذارمن بسوزم اما اونسوزد

.

مطالب جدید و زیبا 

163
ادامه مطلب "پیامک کردی 23"
من ئه مشه و له مانگ ئه ترسم
من ئه مشه و رقم له مانگه
.ناچمه ده ری!‏
کالی گیانم،ئه وینه که م.

ترجمه: من امشب ازماه میترسم،از ماه متنفرم.بیرون نمیروم ای چشم آبی من ای زندگیم.

.

اس ام اس های جدید و زیبا 

155
له بیرت دی هه مو جاری
به یه که وه مانگمان ئه دی؟
من به بی تؤ مانگ نابینم
بؤ بیبینم؟
چی ی پی بلیم؟

ترجمه: یادت هست همه وقت باهم به تماشای ماه مینشستیم؟ من بی تو ماهی نمیبینم؟ چراببینمش؟ چه بگویمش؟

 .

پیامک های ترکی 

156
که سه ربه ست وحؤر نه ژیام
جه ننه تیش بی ویرانه یه
سه روه ت ومال،دشت وچیام
مولکی سه رفی بیگانه یه.

ترجمه: که رها وآزاد نباشم، بهشت هم که باشم ویرانه است پیشم.ثروت ومال دشت وکوه ،خرج بیگانه میشود.

.

اس ام اس های کردی جدید 

157
ادامه مطلب "پیامک کردی 22"
ئةکةر ترسای قسةمةکة،،،
ئةکةر قسةتکرد مةترسة

ترجمه:

اگه میترسی حرفی نزن,

اما اگر حرفی زدی شجاع باش و نترس

.

پیامک های کری 

148
بریار بوو،ئه مجاره دورتر بفرین
به لام مه رگ ئه و وه رزه ی دارنی
به لام مه رگ،
ئاسمانی کرد به گورستان و
مانگه شه ویش هه لوه ری...

ترجمه:قراربود اینبار دورتر پروازکنیم،اما مرگ ان کشتزار را درو کرد،امامرگ،آسمان را گورستان کرد ومهتاب هم دونیمه شد..

.

اس ام اس های عاشقانه 

149
بریار بوو...
له هه مان شوینه واری خؤشه ویستی دا یه کتر ببینینه وه...
بریار بوو...

ترجمه:قراربود... درهمان میعادگاه عاشقی همدیگر راببینیم...قراربود...

.

مطالب جدید و زیبا 

150
ادامه مطلب "پیامک کردی 21"
سه رت سه ری ئاسکه کیوی،‏
چنگه کانت هی هه لؤ بوون،
دلیشت کؤتریکی سپی،
تؤبازبوویت وگیانی په پوله ت تیدابوو

ترجمه:سرت چون سرآهوی کوهی،چنگالت چون شاهین،دلت نیز کبوتری سپید،تو عقاب بودی ودلت چون دل پروانه بود.

.

اس ام اس های کردی 

141
وا ربیع الاوله
مه ه نگ کی مه نوره
مه ه نگی له دایک بوونی حه زرتی په یغمبره
ترجمه :
باز ربیع الاول است
ماه متبرک و پر نور است

ماه به دنیا آمدن پیامبرم است (حضرت محمد ص)

.

جوک های جدید خنده دار 

142
شه وباش...شه وباش...
وه کو "شاهو‏"تؤی له بیره!
له بیرم دی،بؤ یه که م جار،
له به ر چرای،تریفه دا،
ئاهنگی ده نگی تؤم بیست.

ترجمه:شب خوش،شب خوش،چون شاهو که تورابیاد دارد،بیادتم.اولین بار،درکنار چراغ مهتاب،آهنگ صدای تورا شنیدم.

.

اس ام اس های باکلاس و جدید 

143
ادامه مطلب "پیامک کردی 20"
بؤت ناگه ریم ئه ی دره خته ره وه نده که،بؤت ناگه ریم!‏
که تؤهاتی ته م توومان بوو،
دوای تؤفان بوو.

ترجمه:دنبالت نمیگردم ای درخت گریزان،دنبالت نمیگردم،که تو آمدی غباربود،بعدازتوفان بود.

.

اس ام اس های کردی و زیبا 

134
شیتِدِم شیت تونِم هر شُو به عشق تو مَسم
اسمِته خال میزنم بالا دسِم هر چی کُسِم

ترجمه:دیوونتم دیونه ی تو،هر شب به عشق تو مست میکنم،

اسمتو خال میزنم بالای دستم"همه کسم"

.

پیامک های باکلاس و جدید 

135
بووبی به کام کؤتره شینکه ی سه رپله ی به رز؟
ئیستا له به ر به رؤچکه ی هه تاوی گوی ئاودا له گه ل کام عاشقدا ئه دوی؟

ترجمه:شدی کبوتر آبی کدام پله بلند؟،اکنون درآفتابگیر کنارآب همراه کدام عاشق نشسته ای؟

.

اس ام اس های کردی 

136
ادامه مطلب "پیامک کردی 19"
بیا ای جان من ساقی فدای ساغرت بادا
ئه مان سوتام ئه مان جامی له نؤبه ی ده وره به ملادا.

ترجمه:امان سوختم امان جامی به نوبت به من دهید..

.

اس ام اس های خنده دار 

127
بیا ای جان من ساقی فدای ساغرت بادا
ئه مان سوتام ئه مان جامی له نؤبه ی ده وره به ملادا.

ترجمه:امان سوختم امان جامی به نوبت به من دهید.

.

جوک های باکلاس 

128
دنیا وه کوتاوتیت وبه تاوی تی ئه په ری،ئامانه نه که ی به تاوی خؤ بفروشی،جوتیاری به فام به:تؤوی دنیای خوه شه ویس،بپژینه خاک وبؤ به ری تیکؤشی.

ترجمه:دنیا چون رگبارمیاید ومیگذرد.زنهار که خود رابه آنی نفروشی،کشاوز فهمیده باش وبذر دنیای زیبارا،برخاک بپاش وبرای ثمرش بکوش.

.

اس ام اس های خنده دار 

129
ادامه مطلب "پیامک کردی 18"
له یه کتر دورین دلمان لای یه که،
من تؤم خوه ش ده وی،تؤش که یفی خوه ته.

ترجمه:از هم دوریم اما دلمان پیش هم است.من تو را دوست دارم تو هم خود دانی.

.

پیامک های عاشقانه 

120
گیزی کتری ره ش،قولته ی ته ماته،
له وسه ری دونیاش دلم له لاته.
ترجمه:سوز کتری سیاه بر آتش،قل قل گوجه بر اجاق،آن سر دنیا هم که باشم به یادتم.

.

اس ام اس های کردی 

121
ئةگةر ویستت راکةیت بةدواى ئاسکیکدا,,
هةرگیز مةهیلة کةرویشکیک سةرنجت رابکیشیت..
ترجمه :
اگه خواستی یک آهو رو دنبال کنی تا بهش برسی
هرگز نذار بین راه جلب توجه یه خرگوش بشی و حواست رو پرت کنه!!

.

جوک های باکلاس و جدید 

122
ادامه مطلب "پیامک کردی 17"
ئیمرؤ دلخوه شم هه والت پرسیم
ئیتر خه م ناخؤم قه ت له بی کسیم
چاوم تؤی هه بی دونیا درؤیه
جارجار یادم که هیوام به تؤیه.

ترجمه:امروز دلخوشم حالمو پرسیدی،دیگرغصه بی کسیم رانمیخورم،چشم توراداشته باشد دنیادروغ است،گاه گاهی یادم کن که امیدم به توست.

.

اس ام اس های جدید و زیبا 

113
ژینی کورت و به هه لویی مردن نه ک په نا بو قه لی رو ره ش بردن
لای هه لوی به رزه فری برزه مژی چون بژی شرطه نه وه ک چه نده بژی
ترجمه:
عمر کوتاه و عقابانه مردن، نه اینکه به کلاغ روی آوردن

در نزد عقاب بلند پرواز آسمانها، چگونه زیستن مهم است، نه چه اندازه زیستن

.

پیامک های کردی 

114
کی دوینمت دوباره ای هاودنگ شه ویلم
هرشه و نیشم وناو ره تا بایته ناو خه ویلم
هرچه ستاره دیره ای آسمان برزه
تک تک ارات شمارم دردت وناو چه ویلم
ترجمه:کی دوباره میتونم ببینمت ای همصدای شبهای تنهاییم
هرشب تورویاهایم منتظرتم که بخوابم بیایی
هرقدرکه این آسمان بلندستاره داره

برای یک لحظه دیدنت آنها رامیشمارم دردوبلات توچشمام

.

اس ام اس های عاشقانه کردی 

115
ادامه مطلب "پیامک کردی 16"